Výber niektorých rukopisov Nového Zákona

Rukopis Miesto a dátum nálezu Miesto úschovy Obsah Datovanie Odkaz na foto
Codex Sinaiticus (א 01), pergamen Egypt, Kláštor sv. Kataríny na Sinaji, 1859, nájdené Constantinom von Tischendorfom Londýn, British Library, St. Catherine Monastery of Sinai, Leibzig University Libr., Russian National Libr., časti Starého zákona a celý Nový zákon cca. 350 po Kr. Codex Sinaiticus

 

Codex Sinaiticus Project

Codex Vaticanus (B 03), pergamen Taliansko, Vatikánska knižnica, od r. 1475 v katalógu Rím, Vatikánska knižnica Starý  a Nový zákon po list Židom 9:14 prvá pol. 4. stor. po Kr. Codex Vaticanus
Codex Bezae Cantabrigensis (D 05), pergamen Pôvodne v kláštornej knižnici sv. Ireneja v Lyone, v r. 1562 ju získal T. Beza, ktorý ju v r. 1581 dal Univerzite v Cambridge Cambridge University Library grécko — latinsky, evanjeliá, z ktorých len Lukáš je kompletný 4.–6. stor. po Kr. Codex Bezae
Codex Alexandrinus (A 02), pergamen v r. 1627 darovaný patriarchom Konštantinopolu anglickému kráľovi Karolovi I. Londýn, British Library väčšina Starého zákona a celý Nový Zákon, niekoľko strán chýba 5. stor. po Kr. Codex Alexandrinus
Ephraemi Rescriptus (C 04), pergamen v 15. stor. privezené z Konšantinopolu do Talianska, neskôr do Francúzka, zverejnené v r. 1751 Paríž, National Library of France časti Starého zákona a asi 2/3 Nového zákona 5. stor. po Kr. Codex Ephraemi
Papyrus Nr.64 (Magdalen pap.) Egypt, kúpené na trhu Luxore, 1901 Oxford, Magdalen College Matúš 26, len fragment cca 10 veršov cca. 200 po Kr. Papyrus 64
Papyrus Nr.45 (Chester Beatty) Egypt, cintorín pri Aphroditopolise 1930, zverejnené 1931 Dublin, Chester Beatty Library Evanjeliá, Skutky apoštolov, Pavlove listy, Zjavenie Jána cca. 200 po Kr. Papyrus 45
Papyrus Nr.46 (Chester Beatty II) Egypt, cintorín pri Aphroditopolise 1930, zverejnené 1931 Dublin, Chester Beatty Library, University of Michigan väčšina Pavlových listov a list Židom cca. 200 po Kr. Papyrus 46
Papyrus Nr.52 (John Rylands) Egypt, 1920 získané Bernardom P. Grenfellom, vzhľadom na množstvo rukopisov zverejnené až 1934 Manchester, John Rylands Library Jánovo ev. 18:31–33 a 37–38 cca. 120 po Kr. Papyrus 52
Papyrus Nr.66 (Bodmer II) Egypt, v púšti v r. 1956, získané Martinom Bodmerom Ženeva, Bodmer Library celé Jánovo evanjelium cca. 200 po Kr. Papyrus 66
Papyrus Nr.75 (Bodmer XV) Egypt, v púšti v r. 1956, získané Martinom Bodmerom Ženeva, Bodmer Library časti Lukášovho a Jánovo evanjelia cca. 200 po Kr. Papyrus 75

Späť k téme o Dôveryhodnosti Biblie

Späť na začiatok ↑