Výber niektorých rukopisov Nového Zákona

RUKOPIS

MIESTO A DÁTUM NÁLEZU

MIESTO ÚSCHOVY OBSAH DATOVANIE ODKAZ NA FOTO
P52
Papyrus Nr.52
Egypt

1920 získané
Bernardom P. Grenfellom

Manchester
John Rylands Library
Jánovo ev. 18:31–33
(predná strana) Jánovo ev. 18:37–38
(zadná strana)
ca. 120 po Kr. Papyrus 52
P46
Papyrus Nr.46
Chester Beatty II
Egypt
Cintorín pri Aphroditopolise 1930 získané
Chesterom Beattym
Dublin
Chester Beatty Library
Väčšina Pavlových listov
a list Židom
ca. 200 po Kr. Papyrus 46
P66
Papyrus Nr.66
Bodmer II
Egypt
v púšti 1956 získané
Martinom Bodmerom
Cologny
(pri Ženeve)
Bodmer Library
celé Jánovo
evanjelium
ca. 200 po Kr. Papyrus 66
Codex Sinaiticus
Codex Nr.01
Codex א
Egypt
Kláštor sv. Kataríny na Sinaji
v koši na odpadky 1844 nájdené
Constantinom von Tischendorf
Londýn
British Library
celý Nový Zákon 4. storočie Codex Sinaiticus

The Codex Sinaiticus Project

Codex Vaticanus
Codex Nr.03
Code
Taliansko
Vatikánska knižnica od 1457 v katalógu
Rím
Vatikánska knižnica
celý Nový Zákon
po list Židom 9:14
4. storočie Codex Vaticanus

Späť k téme o Dôveryhodnosti Biblie

Späť na začiatok ↑