Výber niektorých rukopisov Nového Zákona

RukopisMiesto a dátum nálezuMiesto úschovyObsahDatovanieOdkaz na foto
Codex Sinaiticus (א 01), pergamenEgypt, Kláštor sv. Kataríny na Sinaji, 1859, nájdené Constantinom von TischendorfomLondýn, British Library, St. Catherine Monastery of Sinai, Leibzig University Libr., Russian National Libr.,časti Starého zákona a celý Nový zákoncca. 350 po Kr.Codex Sinaiticus

 

Codex Sinaiticus Project

Codex Vaticanus (B 03), pergamenTaliansko, Vatikánska knižnica, od r. 1475 v katalóguRím, Vatikánska knižnicaStarý  a Nový zákon po list Židom 9:14prvá pol. 4. stor. po Kr.Codex Vaticanus
Codex Bezae Cantabrigensis (D 05), pergamenPôvodne v kláštornej knižnici sv. Ireneja v Lyone, v r. 1562 ju získal T. Beza, ktorý ju v r. 1581 dal Univerzite v CambridgeCambridge University Librarygrécko – latinsky, evanjeliá, z ktorých len Lukáš je kompletný4.-6. stor. po Kr.Codex Bezae
Codex Alexandrinus (A 02), pergamenv r. 1627 darovaný patriarchom Konštantinopolu anglickému kráľovi Karolovi I.Londýn, British Libraryväčšina Starého zákona a celý Nový Zákon, niekoľko strán chýba5. stor. po Kr.Codex Alexandrinus
Ephraemi Rescriptus (C 04), pergamenv 15. stor. privezené z Konšantinopolu do Talianska, neskôr do Francúzka, zverejnené v r. 1751Paríž, National Library of Francečasti Starého zákona a asi 2/3 Nového zákona5. stor. po Kr.Codex Ephraemi
Papyrus Nr.64 (Magdalen pap.)Egypt, kúpené na trhu Luxore, 1901Oxford, Magdalen CollegeMatúš 26, len fragment cca 10 veršovcca. 200 po Kr.Papyrus 64
Papyrus Nr.45 (Chester Beatty)Egypt, cintorín pri Aphroditopolise 1930, zverejnené 1931Dublin, Chester Beatty LibraryEvanjeliá, Skutky apoštolov, Pavlove listy, Zjavenie Jánacca. 200 po Kr.Papyrus 45
Papyrus Nr.46 (Chester Beatty II)Egypt, cintorín pri Aphroditopolise 1930, zverejnené 1931Dublin, Chester Beatty Library, University of Michiganväčšina Pavlových listov a list Židomcca. 200 po Kr.Papyrus 46
Papyrus Nr.52 (John Rylands)Egypt, 1920 získané Bernardom P. Grenfellom, vzhľadom na množstvo rukopisov zverejnené až 1934Manchester, John Rylands LibraryJánovo ev. 18:31–33 a 37–38cca. 120 po Kr.Papyrus 52
Papyrus Nr.66 (Bodmer II)Egypt, v púšti v r. 1956, získané Martinom BodmeromŽeneva, Bodmer Librarycelé Jánovo evanjeliumcca. 200 po Kr.Papyrus 66
Papyrus Nr.75 (Bodmer XV)Egypt, v púšti v r. 1956, získané Martinom BodmeromŽeneva, Bodmer Libraryčasti Lukášovho a Jánovo evanjeliacca. 200 po Kr.Papyrus 75

Späť k téme o Dôveryhodnosti Biblie

Späť na začiatok ↑