Podmienky šírenia a ochrana súkromia

1 Úvod

Na obsahu týchto stránok sa podieľali spoločne mnohí bratia a sestry. Zaoberanie sa Božím slovom má medzi nami dôležité miesto. Myšlienky publikované v našich článkoch sú výsledkom našich spoločných rozhovorov o Biblii.

V súlade s biblickým konceptom cirkvi, medzi nami nie je žiaden vodca a zodpovednosť za to, čomu veríme, nesieme spoločne. Spoločne hovoríme o tom, čo každému z nás Boh skrze svoje Slovo dáva poznať. Niektoré z týchto myšlienok sme spísali a môžete si ich prečítať na týchto stránkach. To je dôvodom, prečo na konci článkov nie je uvedené meno autora.

Nechceme však ostať v anonymite. Vytvorili sme tieto stránky s túžbou nadviazať osobný kontakt s tými, ktorí Boha úprimne hľadajú.

2 Podmienky šírenia

Sme radi, keď sú články na týchto stránkach používané na osobné štúdium alebo v rozhovoroch. Myšlienky a vyvodené závery v každom článku tvoria jeden celok. Preto Vás chceme povzbudiť čítať každý text vcelku, aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam.

2.1 Použitie na súkromné účely

Obsahy článkov na týchto stránkach môžu byt sťahované, ukladané, tlačené, kopírované a zdieľané v plnej a nezmenenej forme k súkromnému použitiu. V prípade zdieľania, prosíme, uveďte ako zdroj https://www.krestania.info

2.2 Použitie na verejné účely

K zabráneniu nesprávneho použitia našich textov na účely, s ktorými nesúhlasíme, Vás úctivo prosíme, aby ste nám e‑mailom poslali žiadosť o povolenie, ak chcete použiť akúkoľvek časť týchto stránok v publikácii, vo verejnom vysielaní, vo verejnej prednáške alebo na inej stránke. Našu e‑mailovú adresu nájdete na stránke Kontakt.

2.3 Odkazy

Môžete sa cítiť slobodne uviesť na Vašej webovej stránke odkaz na naše stránky alebo ich akúkoľvek stránku.

Naše stránky obsahujú odkazy na internetové stránky patriace alebo spravované tretími stranami. Nemáme nad nimi žiadnu kontrolu a neberieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Uvádzaním týchto odkazov nevyhnutne neznamená, že schvaľujeme, prijímame alebo súhlasíme s ich obsahom.

3 Ochrana súkromia

Postupy v prevádzkovaní našich stránok súhlasia s požiadavkami európskeho nariadenia GDPR (General Data Privacy Regulation).

Našu domovskú stránku môžete navštíviť bez poskytnutia akejkoľvek osobnej informácie o Vás. Neevidujeme informáciu o Vašej polohe, ani iné informácie týkajúce sa Vašej osoby. Nepoužívame cookies okrem tých, ktoré sú nutné pre službu Google Analytics na anonymizovanú analýzu návštevnosti našich stránok (viď nižšie odsek 3.2).

3.1 Zaobchádzanie s prijatými e‑mailami

Zaručujeme, že v prípade, že nám napíšete, s obsahom Vášho e‑mailu a s akoukoľvek osobnou informáciou, o ktorú sa v ňom podelíte (vrátene Vašej e‑mailovej adresy, telefónneho čísla, adresy, atď.) sa bude nakladať diskrétne a nebudú poskytnuté tretej strane. Nedostanete od nás žiaden nevyžiadaný e‑mail (spam) a Vaša e‑mailová adresa nebude zapísaná na nijaký e‑mailový zoznam.

Podľa našej skúsenosti, elektronická korešpondencia s našimi webovými návštevníkmi trvá niekoľko mesiacov. Preto Vaše e‑maily uchovávame, maximálne však na obdobie 6 mesiacov. E‑maily staršie ako 6 mesiacov sú odstraňované z nášho účtu a nie sú uchovávané akýmkoľvek iným spôsobom (napr. v tlačenej forme). Takto štandardne postupujeme. Avšak, na základe Vašej písomnej žiadosti (e‑mail) vymažeme Vaše e‑maily, samozrejme, aj skôr.

3.2 Analýza návštevnosti

Naše stránky fungujú na voľne prístupnej verzii Google Analytics, služby zameranej na analýzu návštevnosti webu, ktorú prevádzkuje Google Inc. ako tretia strana. Informáciu o opise služby a o ochrane súkromia nájdete na http://www.google.com/analytics/.

Google Analytics registruje a analyzuje návštevnosť našich stránok. Používame ju výnimočne na optimalizáciu a vývoj našich webových stránok. Google Analytics je nastavená v súlade s európskym nariadením GDPR (General Data Privacy Regulation), čo znamená, že IP-anonymizácia je zapnutá a nezbierajú sa žiadne osobné informácie.

Zbieranie dát za účelom analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics môžete odmietnuť, a to tým, že deaktivujete skripty a cookies prevádzkované spoločnosťou Google v nastaveniach Vášho prehliadača. Avšak, tým deaktivujete taktiež iné funkcie na našich stránkach, napr. e‑mailový formulár na stránke Kontakt.

4 Citáty zo Svätého Písma

Uvedené biblické citáty sú prevzaté z prekladov:
Preklad prof. Jozefa Roháčka © 1936 – 1969,
Evanjelický preklad © 1995 – podľa prekladu redakčnej komisie Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v SR,
Katolícky preklad © 1968 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím, b. t. 1968.

Zverejnené 31.5.2018

Späť na začiatok ↑