Máš pochybnosti o projekte GODZONE?

Zástupy mladých ľudí prichádzajú na koncerty GODZONE. Odchádzajú povzbudení a s pocitom, že so svojou vierou nie sú sami. Počuli svedectvá, ktoré ich mohli posunúť ďalej, no napriek tomu sa môžu vynoriť pochybnosti. Je možné zladiť predstavenie, ktoré sa snaží vyrovnať modernej hudobnej a filmovej reprodukcii s jednoduchosťou zvestovania, ktorú vidíme u Ježiša a prvých kresťanov?

Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. (Ján 12:23–26)

Ježiš nás volá, aby sme tak, ako on zomrel na kríži, aj my zomreli starému spôsobu života a starým hodnotám. Chcieť zaujať pri zvestovaní evanjelia tým, čo uznáva svet je signál, že zlyhávame vo vydaní svedectva tým podstatným — úprimnou vierou, bratskou láskou a pravdou.

Ježiš a prví kresťania neorganizovali koncerty. Spoločne chválili Boha. Nezáležalo veľmi na kvalite, ale na srdci. Nemali pódium a nikto nebol v centre. Ak niekto prišiel medzi nich, mohol si rýchlo uvedomiť, že tu je to iné ako vo svete. Videl, že týmto ľuďom záleží na niečom inom.
Kresťanstvo nie je len o tom — vzdať sa drog, alkoholu alebo smilstva. Vzťah s Kristom sa prejavuje v iných hodnotách (napr. v trpezlivosti, vernosti, tichosti, zdržanlivosti, bratskej náklonnosti… Galatským 5:22–23, 2. list Petrov 1:5–7).

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky. (1 list Jánov 2:15–17)

Aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorých nenapĺňajú filmové efekty, diskotékové svetlá a každodenne umelo vyvolávané emócie. Uvedomujú si, že to končí v prázdnote, a tak hľadajú inú — stálu radosť, ktorá prirodzene vychádza zo vzťahu s Kristom. Ak o tom premýšľaš alebo ťa tento pohľad zaujal, ozvi sa.


Späť na začiatok ↑