Stránky spoločenstva kresťanov, ktorí sa navracajú k životu prvotnej cirkvi. 

Články na tejto stránke vznikli na základe našich spoločných rozhovorov o Božom slove.

„Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Matúšovo evanjelium 6:20–21)

Otázka Božej existencie je zásadnou pre náš život. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme neminuli cieľ nášho života? Články o Božej existencii, o Ježišovi, o dôveryhodnosti Biblie a o tom, v čom je kresťanstvo výnimočné v porovnaní s inými náboženstvami …
Témy o Božej láske a spravodlivosti, o Božom pláne záchrany človeka, o spasení skrze Ježiša a o tom, prečo Boh dopúšťa zlo …
Čo znamená byť kresťanom? Témy o obrátení, o raste v posvätení, o viere a skutkoch, o vzťahoch medzi kresťanmi, o čistote, manželstve, rozvode…
Ako vyzerala cirkev na počiatku? Témy o štruktúre cirkvi, o jednote kresťanov…
Môže kresťan prísť o spásu, ktorú raz získal? Čo hovorí Biblia o krste Duchom Svätým, o uctievaní Márie, o reinkarnácii…