Podmienky šírenia a ochrana súkromia

Na obsahu týchto stránok sa podieľali viacerí z nás. Na spoločných rozhovoroch o Božom slove nám Boh daroval myšlienky, ktoré potom rôzni bratia a sestry spísali. Preto na konci článkov nie je uvedené meno autora.

Nezostávame však v anonymite. Skrze našu stránku chceme nadviazať osobný kontakt s tými, ktorí Boha úprimne hľadajú. Budeme radi, keď nám napíšete. Vašu emailovú adresu, prípadne iné osobné údaje neposkytujeme tretej strane.

Súhlasíme s uvedením linku na našu stránku na iných internetových stránkach. Každé iné použitie podlieha nášmu súhlasu!

Obsahy článkov na týchto stránkach môžu byt sťahované, tlačené a kopírované v plnej a nezmenenej forme k osobným účelom. Každé iné použitie a každá forma zverejnenia podliehajú nášmu súhlasu.

Uvedené biblické pasáže sú prevzaté z prekladov: Preklad prof. Jozefa Roháčka © 1936 – 1969, Evanjelický preklad © 1995 – podĺa prekladu redakčnej komisie Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v SR a Katolícky preklad © 1968 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím, b. t. 1968.

Späť na začiatok ↑